Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

8032 9b52 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaDOBRADUPA DOBRADUPA
bebrave
5268 3d0c 420
bebrave
4945 6ea1 420
bebrave
4264 c4ad
bebrave
bebrave
1299 2101 420
Reposted fromTankistD TankistD viafuckeverything fuckeverything
bebrave
0057 dc04 420
Reposted fromunco unco viaamericanhorrorstory americanhorrorstory
bebrave
0029 d376 420
bebrave
bebrave
2473 322d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
bebrave
0340 f21c 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viabookart bookart
bebrave
2931 65f1 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viabookart bookart
bebrave
7643 a1fe 420

May 09 2015

bebrave
5557 5905 420
bebrave
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viainpassing inpassing
bebrave
bebrave
2980 0ec4 420
Reposted fromIriss Iriss viadusz dusz
bebrave
8194 4f35 420
...SUDETY.
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viadusz dusz
bebrave
Patrzę na Ciebie tak samo jak wtedy.
— Quebonafide ft. Kartky - Loki
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viadusz dusz
bebrave

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl