Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

bebrave
4790 32d7 420
Reposted fromretaliate retaliate viadonoteat donoteat
bebrave
bebrave
Wszystko określają trzy podstawowe pozycje: mężczyzna na kobiecie, kobieta na mężczyźnie albo to, co teraz – kobieta i mężczyzna przedzieleni światłem.
— Marcin Świetlicki, M – czarny poniedziałek
bebrave
8405 b5a2 420
Reposted fromsilkdreams silkdreams viathenewyork thenewyork
bebrave
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viadonoteat donoteat
bebrave
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viadonoteat donoteat
bebrave
0485 d6cf 420
Stomach.
Reposted fromsann sann viadonoteat donoteat

May 26 2017

bebrave
Jak wmówić sobie że jestem niesamowicie szczęśliwym człowiekiem to ludzie to podłapią i będą cieszyć się do mnie zwrotnie czyniąc mnie rzeczywiście szczęśliwym.
                - Małe Dziwne Spostrzeżenie.
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viawishlist wishlist
bebrave
bebrave
bebrave
2719 27eb 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasupernatural supernatural
bebrave
bebrave
Reposted fromfandoms fandoms viamarvelmovies marvelmovies
bebrave
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafilmowy filmowy
bebrave
7060 f1f2 420
Reposted fromretaliate retaliate vialanadelrey lanadelrey
bebrave
1417 4a74
Reposted frommisza misza vialanadelrey lanadelrey
bebrave
3047 e3c5 420
Reposted fromdusielecc dusielecc vialachowski lachowski
bebrave
bebrave
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl