Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

bebrave
Jak wmówić sobie że jestem niesamowicie szczęśliwym człowiekiem to ludzie to podłapią i będą cieszyć się do mnie zwrotnie czyniąc mnie rzeczywiście szczęśliwym.
                - Małe Dziwne Spostrzeżenie.
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viawishlist wishlist
bebrave
bebrave
bebrave
2719 27eb 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasupernatural supernatural
bebrave
bebrave
Reposted fromfandoms fandoms viamarvelmovies marvelmovies
bebrave
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafilmowy filmowy
bebrave
7060 f1f2 420
Reposted fromretaliate retaliate vialanadelrey lanadelrey
bebrave
1417 4a74
Reposted frommisza misza vialanadelrey lanadelrey
bebrave
3047 e3c5 420
Reposted fromdusielecc dusielecc vialachowski lachowski
bebrave
bebrave
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
bebrave
Odmiana jest rozkoszą ludzkiej duszy - i stąd trudno wierzyć, by zwykłe ciche tchnienie oznaczało śmierć.
— Jacek Dehnel – Lala
bebrave
Pan Bóg wcale nie potrzebuje nas karać, proszę pani, bo my sami robimy wszystko, aby się ukarać!
— Agatha Christie – Zatrute pióro
bebrave

Dwa dni spędziłam na klikaniu w kolejne przepisy kulinarne i czuję, że wyskakuje mi taka nerwowa fałda intelektualna – porozwijaj się, porozwijaj! A ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię: „no, ale jak mam się rozwijać, skoro właściwie nie wiem, w którym kierunku chciałabym pójść?”

— Najgorszy człowiek na świecie
bebrave
usuń z niedoskonałego życia wszystko, co nie ma sensu, a utraci ono nawet swą niedoskonałość
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
bebrave
2509 63ae 420
bebrave
bebrave
bebrave
8700 3760 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl